Có nên mua bảo hiểm ô tô không?

12/12/2020
Xem 230 lần

a8880c4419ace8f2b1bd

Có nên mua bảo hiểm ô tô không?

Bạn có thể tùy thích mua bất cứ loại bảo hiểm xe ô tô nào nếu thấy nó cần thiết và phù hợp với mục đích sử dụng xe của bạn. Nhưng trong đó bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe là bắt buộc. Lý do bạn NÊN mua bảo hiểm ô tô tại hãng vì

Quyền lợi khi mua bảo hiểm ô tô tại hãng

Tác dụng chính của bảo hiểm ô tô chính là sự hỗ trợ tài chính cho chủ xe khi gặp phải các rủi ro, tổn thất, công ty bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho các trường hợp:

· Thiệt hại vật chất xe: Bồi thường trong trường hợp xe bị hỏng hóc, biến dạng hoặc bị mất cắp.

· Trách nhiệm bên thứ ba: Bồi thường trách nhiệm pháp lý của chủ bảo hiểm đối với bên thứ 3 do sơ xuất gây ra thương tích về người hoặc tài sản cho bên thứ 3 .

· Tai nạn người ngồi trên xe: Bồi thường chi phí y tế cùng các chi phí khác cho những người ngồi trên xe trong trường hợp gặp tai nạn.

Ngoài ra công ty bảo hiểm còn hỗ trợ thêm những chi phí cần thiết và hợp lý nhằm mục đích:

· Ngăn ngừa, hạn chế tổn thất phát sinh thêm.

· Chi phí thiệt hại đưa xe về nơi sửa chữa gần nhất.

· Giám định tổn thất.

Quyền lợi bổ sung:

· Quyền lợi “không trừ khấu hao” khi tổn thất bộ phận.

· Quyền lợi được thanh toán bảo lãnh là khi đưa xe vào hãng sửa chữa.

· Quyền lợi bảo hiểm thủy kích.

· Quyền lợi cứu hộ xe bị sự cố kỹ thuật miễn phí.

· Quyền lợi giám định tại địa điểm theo yêu cầu.

Đặt lịch lái thử

Đăng ký lái thử

Họ tên(*)
Trường bắt buộc

Điện thoại(*)
Invalid Input

Email
Trường bắt buộc

Dòng xe
Invalid Input

Chọn ngày(*)
Invalid Input

Chọn ngày

Chọn tỉnh thành
Invalid Input

Nội dung
Trường bắt buộc

Gửi ngay